Các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử
17:30 19/05/2021
Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được vận động bầu cử theo quy định của Luật...
Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử
17:17 19/05/2021
Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
64

Đã truy cập:
2,055,366