TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  SỐ ĐT CƠ QUAN

  SỐ ĐT DI ĐỘNG

  GHI CHÚ

  I

  Lãnh đạo Sở

  1.

  Lê Viết Hồng

  Giám đốc Sở

  3.881800

  0913.588623

   

  2.

  Nguyễn Thanh Hải

  Phó Giám đốc Sở

  3.880568

  0983.631286

   

  3.

  Nguyễn Văn Cường

  Phó Giám đốc Sở

  3.858692

  0915.795789

   

  II

  Văn phòng Sở

  4.

  Trần Thị Kiều Oanh

  Chánh Văn phòng

  3.856654

  0983.618185

   

  5.

  Nguyễn T. Kim Lành

  Phó Chánh Văn phòng

  3.696486

  0943.355457

   

  6.

  Võ Thị Ngọc Anh

  Chuyên viên

  3.696386

  0975.330292

   

  7.

  Lê Mai Anh

  Kế toán

  3.894888

  0912.344757

   

  8.

  Trần Đức Hòa

  Lái xe

   

  0916.668586

   

  9.

  Bùi Xuân Tuấn

  Lái xe

   

  0913.737989

   

  10.

  Nguyễn Hữu Hoà

  Bảo vệ

  3.898229

  0915.051227

   

  11.

  Đặng Hữu Thoan

  Bảo vệ

  3.898229

  0948.187759

   

  12.

  Nguyễn Thị Thảo

  Phục vụ

   

  0946.943995

   

  III

  Thanh tra Sở

  13.

  Võ Văn Lục

  Chánh Thanh tra

  3.880626

  0913.372156

   

  14.

  Nguyễn Thành Huế

  Thanh tra viên

  3.880626

  0911.662777

   

  IV

  Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật

  15.

  Trần Thị Hải Giang

  Trưởng phòng

  3.881676

  0916.765069

   

  16.

  Bùi Cẩm Thạch

  Phó Trưởng phòng

  3.881676

  0941.096889

   

  17.

  Nguyễn Thị Kim Khánh

  Chuyên viên

  3.881676

  0944.020689

   

  18.

  Phan Quang Lý

  Chuyên viên

  3.881676

  0946.383456

   

  19.

  Lê Thị Việt Phương

  Chuyên viên

  3.881676

  0911.423490

   

  20.

  Lê Thị Hoa

  Chuyên viên

  3.881676

  0945.285577

   

  21.

  Trần Thị Thanh Hoa

  Chuyên viên

  3.881676

  0916.864162

   

  VI

  Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

  22.

  Nguyễn T. Hoa Phượng

  Trưởng Phòng

  3.881798

  0919.656223

   

  23.

  Nguyễn Thành Trung

  Phó Trưởng Phòng

  3.881798

  0919.493368

   

  24.

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  Chuyên viên

  3.881798

  0912.888545

   

  25.

  Thiều Thị Chiên

  Chuyên viên

  3.881798

  0976.608748

   

  VII

  Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

  26.

  Trần Thị Hải Vân

  Trưởng Phòng

  3.881572

  0913.410636

   

  27.

  Trần Thị Thúy Vinh

  Phó Trưởng Phòng

  3.881572

  0904.045622

   

  28.

  Trần Đình Chiến

  Phó Trưởng Phòng

  3.881572

  0913.340668

   

  29.

  Trần Thị Lân

  Chuyên viên

  3.881572

  0977.822146

   

  30.

  Nguyễn Việt Dũng

  Chuyên viên

   

  0941.259333

   

  31.

  Trần Thị Ngân

  Chuyên viên

  3.881572

  0943.332488

   

  32.

  Nguyễn Anh

  Chuyên viên

  3.690313

  0912.345883

   

  33.

  Trần Minh Hải

  Chuyên viên

  3.881572

  0949.272288

   

  IX

  Phòng Công chứng số 1

  34.

  Bùi Minh Thu

  Trưởng phòng

  3.881421

  0911.098168

   

  35.

  Nguyễn Thị Thu Hiền

  Phó trưởng phòng

  3.881421

  0977.737888

   

  36.

  Nguyễn Thị Quyên

  Chuyên viên

  3.881421

  0917.674799

   

  37.

  Nguyễn Văn Tiến

  Chuyên viên

  3.881421

  0889409326

   

  38.

  Văn Thị Tố Uyên

  Chuyên viên

  3.881421

  0967.025.708

   

  39.

  Nguyễn Thị Kiều

  Kế toán

  3.881421

  0983.780753

   

  X

  Phòng Công chứng số 2

  40.

  Trần Quốc Tuấn

  Trưởng phòng

  3.836783

  0972.262403

   

  41.

  Nguyễn Thị Huyền

  Phó trưởng phòng

  3.836783

  0942.234877

   

  42.

  Trần Thị Trà Giang

  Công chứng viên

  3.836783

  0978.376656

   

  43.

  Lê Viết Dũng

  Chuyên viên

  3.836783

  0914.907757

   

  44.

  Phan Thị Ánh Tuyết

  Kế toán

  3.836783

  0166.6531489

   

  XI

  Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

  45.

  Nguyễn Quốc Tuấn

  Giám đốc

  3.890273

  0918.659198

   

  46.

  Trịnh Diệu Oanh

  Phó Giám đốc

  3.699188

  0986.877072

   

  47.

  Trần Thanh Minh

  Phó Giám đốc

  3.857216

  0936.427220

   

  48.

  Nguyễn Khánh Toàn

  Trưởng Phòng HC – TH

  3.857216

  0913.639623

   

  49.

  Đinh Thị Hiền

  Trưởng Phòng Nghiệp vụ

   

  0985.536007

   

  50.

  Nguyễn Thị Ngọc

  P. Trưởng Phòng HC – TH

  3.857216

  0913.454168

   

  51.

  Võ Quốc Hoàng

  P. Trưởng Phòng Nghiệp vụ

  3.699188

  0977.031923

   

  52.

  Từ Thị Kim Oanh

  Chuyên viên

   

  0988.802529

   

  53.

  Lê Thị Cẩm Thạch

  Kế toán

  3.699188

  0911.417790

   

  54.

  Phạm Thị Châu

  Cán sự

  3.857216

  0979.802024

   

  55.

  Phan Ngọc Trâm

  Chuyên viên

   

  0942.341703

   

  56.

  Lê Văn Quế

  Chuyên viên

   

  0981.537783

   

  57.

  Phan Thị Huyền

  Chuyên viên

   

  0948.383429

   

  58.

  Nguyễn Anh Thơ

   

   

  0918.956679

   

  XII

  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

  59.

  Nguyễn Mạnh Quỳnh

  Phó Giám đốc phụ trách

   

  0913.071007

   

  60.

  Dương Đình Hạnh

  Phó Giám đốc

   

  0912.414963

   

  61.

  Lê Đình Nuôi

  Trưởng phòng HC-TH

  3.854721

  0913.041072

   

  62.

  Nguyễn Văn Long

  P. Trưởng phòng Nghiệp vụ

  3.579999

  0913.846585

   

  63.

  Võ Thế Kỳ

  Đấu giá viên

   

  0986.004075

   

  64.

  Thái Văn Hỷ

  Chuyên viên

   

  0976.343018

   

  65.

  Nguyễn Anh Tùng

  Chuyên viên

   

  0976.704468

   

  66.

  Trần Thị Hiền

  Kế toán

   

  0916.342399

   

  67.

  Nguyễn Việt Hà

  N.V hợp đồng

   

  0932.225779

   

  68.

  Võ Thị Huyền Trang

  N.V hợp đồng

   

  0913.264868

   

  69.

  Lê Thị Vân Hoàn

  N.V hợp đồng

   

  0919.933997

   

  70.

  Đinh Xuân Trúc

  Lái xe

   

  0932.898289