TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 

 

1

Trần Thanh Minh

Quyền Giám đốc

02393.857216

 

2

Trịnh Diệu Oanh

Phó Giám đốc

02393.699188

 

3

Nguyễn Khánh Toàn

Trưởng Phòng HC – TH

02393.857216

 

4

Đinh Thị Hiền

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

02393.699188

 

5

Nguyễn Thị Ngọc

P. Trưởng Phòng HC – TH

02393.857216

 

6

Võ Quốc Hoàng

P. Trưởng Phòng Nghiệp vụ

02393.699188

 

7

Phan Ngọc Trâm

Chuyên viên

02393.699188

 

8

Lê Văn Quế

Chuyên viên

02393.699188

 

9

Phan Thị Huyền

Chuyên viên

02393.857216

 

10

Nguyễn Anh Thơ

Chuyên viên

02393.699188

 

11

Nguyễn Anh

Chuyên viên

02393.699188

 

12

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên

02393.699188

 

13

Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên

02393.699188

 

14

Từ Thị Kim Oanh

Chuyên viên

02393.857216

 

15

Lê Thị Cẩm Thạch

Kế toán

02393.699188

 

16

Phạm Thị Châu

Cán sự

02393.857216