Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Hỏi đáp lĩnh vực dân sự
 • Năm 2013, do 2 gia đình sống gần nhau, qua lại thân thiết, tin người, tôi cho ông  Nguyễn Văn Cảnh vay 56.000.000 triệu đồng, nhưng chỉ viết giấy tay, khi vay hứa một tháng sau trả nhưng mãi đến nay vẫn không chịu trả, tôi đến nhà đòi nhiều lần nhưng ông hàng xóm bảo “khi nào có thì trả giỏi thì đi mà kiện, không có hợp đồng xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, ông chỉ dựa vào giấy viết tay Tòa án sẽ không giải quyết”, cho tôi hỏi tôi có quyền khởi kiện đòi lại tài sản không?

                                    Ông Nguyễn Văn Hải - Hương Sơn - Hà Tĩnh

 • Trả lời:

  Theo Điều 471 Bộ luật dân sự, Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

  Tại Điều 401 Bộ luật dân sự quy định

  1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

  2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

  Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Như vậy, giấy vay tiền được lập giữa ông và ông Nguyễn Văn Cảnh phù hợp quy định của pháp luật về hình thức. Việc ông và ông Nguyễn Văn Cảnh viết giấy vay tiền được xem như giữa hai bên đã giao kết hợp đồng vay tài sản và theo đó, phát sinh các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp ông Nguyễn Văn Cảnh không trả nợ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì  ông có quyền yêu cầu bên vay thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này. Nếu ông Nguyễn Văn Cảnh cố tình không thực hiện nghĩa vụ thì ông có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án xét xử, bảo vệ quyền lợi của mình. Ông Nguyễn Văn Cảnh cư trú trên địa bàn huyện Hương Sơn nên ông có thể gửi đơn kiện đến TAND huyện Hương Sơn xem xét giải quyết.

            Kèm theo đơn khởi kiện ông có thể gửi các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp, nên ông cần gửi giấy viết tay về việc vay nợ giữa hai bên trên đến tòa án để làm cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.


Thông báo