Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

  • Hỏi đáp lĩnh vực dân sự
  • Vợ chồng tôi lấy nhau đã được hơn 7 năm, vì tính tình không hòa hợp, nên chúng tôi đã ly thân 2 năm nay, nhưng do vị trí công tác, lại sợ ảnh hưởng đến việc học hành của các con nên chúng tôi không ly hôn mà thỏa thuận yêu cầu Tòa án chia tài sản chung vợ chồng. Nhưng sau đó vợ tôi qua đời, vợ qua đời tài sản của vợ tôi do anh trai của vợ và bố mẹ vợ chiếm hữu, sử dụng. Cho tôi hỏi, vợ tôi chết không để lại di chúc thì tôi có quyền yêu cầu chia tài sản của vợ không?

                                     Ông Trần Đình Trí - Hương Khê - Hà Tĩnh

  • Trả lời

    Điều 683 Bộ luật dân sự quy định: “Trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được chia di sản”.

    Đối chiếu quy định này, trường hợp của ông tuy hai vợ chồng đã chia tài sản chung nhưng vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân nên khi  vợ ông chết, ông  và các con vẫn được hưởng một phần trong khối di sản mà vợ ông để lại. Vì vợ ông chết không để lại di chúc nên khối di sản của vợ ông sẽ được chia thừa kế theo pháp luật và ông, các con ông, bố mẹ của vợ ông sẽ được hưởng di sản của vợ ông.  Như vậy, ông có quyền yêu cầu Toà án  chia tài sản của vợ ông  theo đúng quy định của pháp luật.


Thông báo