Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Trung tâm Trợ giúp PL

  • Lấy lại niềm tin
  • Đây là câu chuyện khi trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh trợ giúp pháp lý cho một nữ thanh niên xung phong đã chiến đấu dũng...