Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
 • Ngày 19/7/2017, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017. Ban Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.
 • Hội nghị đã đánh giá toàn diện, khách quan kết quả công tác Tư pháp trong  6 tháng đầu năm 2017; tập trung trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trên các lĩnh vực như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hộ tịch,  quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện tiêu chí 18.5 về “Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”...

  Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở đã có ý kiến trao đổi,giải đáp, thống nhất giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các địa phương còn gặp phải.

   

   

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Văn Đình Minh, Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận, đánh giá cao sự nổ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Đồng thời, đồng chí đã quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháptrong 6 tháng cuối năm 2017./. 

  Nguyễn Anh


Thông báo