Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

  • Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên
  • Sở Nội Vụ phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cho đối tượng là Kế toán các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  •  

    Với mục tiêu đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ kế toán cho đội ngũ phụ trách công tác này tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, khóa học được tổ chức trong thời gian gần 2 tháng với sự tham gia giảng dạy của nhiều chuyên gia đầu ngành. Đối với các học viên, việc tham gia khóa học là tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch kế toán.

     Sở Tư pháp đã cử đồng chí Nguyễn Thị Kiều, Kế toán Phòng Công chứng số 1 và đồng chí Phan Thị Ánh Tuyết, Kế toán Phòng Công chứng số 2 tham gia khóa học trên./.

    Ánh Tuyết - Phòng Công chứng số 2

Thông báo