Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hà Tĩnh
 • Trong các 27 - 29/7/2017, Cục Trợ giúp pháp Lý - Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh. Đoàn kiểm tra do đồng chí Cù Thu Anh - Cục Phó Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn.
 •  

  Nội dung kiểm tra bao gồm: (1) Về cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động, tiệp nhận đề xuất, kiến nghị của Trung tâm từ năm 2015 đến nay; (2) Nghiệp vụ chuyên môn; (3) Nghiệp vụ về kế toán.

  Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Cù Thu Anh - Cục Phó Cục Trợ giúp pháp lý đã ghi nhận sự nổ lực, phấn đấu của công chức, viên chức, người lao động Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh trong thời gian qua, đã góp phần đưa công tác TGPL của tỉnh Hà Tĩnh gặt hái được nhiều kết quả cao. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế mà Trung tâm còn gặp phải và đề nghị kịp thời khắc phục; đồng thời yêu cầu cần chủ động tham mưu hiệu quả việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh./.

  Từ Thị Kim Oanh

  Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh