Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật
 • Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Ban An toàn tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quán triệt các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 • Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Hoàng Minh Việt - Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; đại diện Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó phòng, Trung tâm thuộc Sở; Trưởng, phó phòng Tư pháp các huyện, thành phố thị xã và 24 công chức Tư pháp-Hộ tịch của các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2017 theo quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh. 

   

   

  Tại Hội nghị các học viên được đồng chí Hoàng Minh Việt truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các văn bản liên quan như: Quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong công tác tuần tra; Các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật, về pháp luật an toàn giao thông và tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh.

  Hội nghị được đồng chí Nguyễn Thanh Hải quán triệt, phổ biến các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các học viên, cụ thể: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; Biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Đánh giá sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã; Sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Điều khoản thi hành. Cũng tại Hội nghị các học viên được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ này tại đơn vị mình.

   Thông qua hội nghị các học viên được trang bị các kiến thức pháp luật về An toàn giao thông; kiến thức về công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân, đồng thời thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

  Kim Oanh