Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn về xây cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 • Thực hiện sự phân công của UBND huyện, vừa qua, Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn đã tổ chức tập huấn các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn và công chức các đơn vị có liên quan trên địa bàn.
 •  

  H. Toàn cảnh Hội nghị

   

  Tại Hội nghị, các học viên được đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Trưởng phòng Tư pháp huyện truyền đạt các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung là: Đối tượng, nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;... Hội nghị cũng đã giành thời gian phù hợp để thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng cơ sở còn gặp phải trong thời gian qua.

  Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Là tiêu chí 18.5 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, trong thời gian tới, việc thực hiện nội dung này gắn liền với đánh giá, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đánh giá đảng bộ trong sạch, vững mạnh và là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm đối với chính quyền cấp xã. Chính vì vậy, tại Hội nghị này, được sự ủy quyền của Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Trưởng phòng Tư pháp huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tính chủ động, hiệu quả trong thực hiện các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phấn đầu tất các địa phương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ này./.

  Thu Huyền, Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn