Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể
 • Trong nhiều năm gần đây, công tác đoàn thể đặc biệt là công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Luật gia của đơn vị đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, các đồng chí Công đoàn viên, đoàn viên, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, nhiều đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Có được những kết quả đó chính là sự cố gắng phấn đấu hết mình của các đồng chí đoàn viên, hội viên trong toàn đơn vị. Đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị.
 •          Đánh giá về những thành tựu nổi bật mà các tổ chức đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua có thể thấy những điều nổi bật đó là: Các đoàn thể của đơn vị đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tổ chức đoàn thể cấp trên góp một phần quan trọng thông tin, định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; Các tổ chức đoàn thể qua các thời kỳ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các chương trình hành động, kế hoạch công tác mới, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động chính trị - xã hội khích lệ đoàn viên, hội viên; Đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội vì cộng đồng như: Trao tặng quà những gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống trong dịp tết nguyên đán, ủng hộ cháu Hồ Minh Quang ở thị trấn Thạch Hà 2.800.000đ, ủng hộ bà con đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi 20 triệu đồng, ủng hộ quỹ Hoàng Sa 2.340.000 đ, ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa” 2.160.000 đ, ủng hộ đồng bào lũ lụt, hạn hán 15.000.000 đ…

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế và tồn tại, cụ thể như: Công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, hội viên còn chưa đa dạng, phong phú về hình thức; vẫn còn một số đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể chưa tích cực trong các hoạt động đoàn thể, công tác chuyên môn; Phong trào thi đua chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa huy động hết nội lực của các đoàn viên, hội viên. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tích cực tham gia các cuộc thi đua do tổ chức đoàn thể cấp trên phát động; Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chưa có chiều sâu, chưa tổ chức được thành phong trào để thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên  tham gia.

            Nguyên nhân của việc tồn tại những hạn chế đó là: Ban chấp hành của một số tổ chức đoàn thể hoạt động còn thiếu sáng tạo, chưa chủ động trong các hoạt động; Đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể công tác ở các đơn vị khác nhau không tập trung nên không thuận lợi trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động chung; BCH của các tổ chức đoàn thể chủ yếu kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên thời gian giành cho việc triển khai các hoạt động của tổ chức đoàn thể còn hạn chế.

            Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể như sau:

           Thứ nhất, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tập trung trí tuệ, dân chủ, quyết tâm cao và đoàn kết đồng thuận để thực hiện tốt mục tiêu, chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

           Thứ hai, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đối với các đoàn viên, hội viên. Đồng thời các đoàn viên, hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian khoa học để tham gia hoạt động do các tổ chức đoàn thể phát động.

          Thứ ba, trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể hàng năm, cần tập trung vào các hoạt động mang tính sáng tạo, tính tập thể cao nhằm mục đích thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên tham gia hơn nữa. Chú trọng các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao trong đơn vị cũng như tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn. Chọn ra một số môn thể thao phù hợp và là thế mạnh của Đơn vị và tạo điều kiện để các đoàn viên, hội viên có thể tập luyện các ngày trong tuần nhằm nâng cao sức khỏe và tạo sự gắn kết trong các đoàn viên, hội viên.

          Thứ tư,Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về mặt vật chất, tinh thần cho các hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

        Thứ năm, Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác của cơ quan đơn vị. Nghiên cứu tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu giữa các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả trong hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động khác./.

                         Quang Lý