Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
 • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, vừa qua, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 605/UBND-NC1 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.
 •  

  H. Hoạt động đấu giá do Trung tâm Dịch bán đầu

  giá tài sản tỉnh thực hiện (Nguồn Báo Hà Tĩnh điện tử)

   

  Văn bản đã tập trung hướng dẫn thực hiện các nội dung như: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; ban hành quy chế cuộc đấu giá; hình thức và phương thức đấu giá; việc xác định giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước, bước giá; việc thanh toán tiền trúng đấu giá và về chế độ tài chính; việc xác định mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

  Việc Sở Tư pháp ban hành Văn bản hướng dẫn này nhằm để hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định, thống nhất và hiệu quả. Văn bản được đăng tải trên Mục “Thông báo” Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp/.

                                        Thúy Vinh, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp