Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Tọa đàm trao đổi chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 của Bộ Tư pháp, ngày 18/10/2017, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã tổ chức Tọa đàm trao đổi chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì
 •  

  Tham dự tọa đàm có gần 100 đại biểu gồm đại diện Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh; đại diện Liên minh hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện cán bộ pháp chế và cán bộ phòng làm công tác liên quan đến doanh nghiệp tại một số sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều vấn đề khác nhau như chính sách của tỉnh về đất đai, tài chính, vốn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; một số kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã.

  Tọa đàm về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được tổ chức thành công một lần nữa khẳng định việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là cần thiết. Thông qua đó đã giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm rõ hơn về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh, cũng như các kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động và phát triển ngày càng hiệu quả, bền vững./.

  Lê Hoa

Thông báo