Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Ký kết phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 • Chiều 22/1, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018 với Báo Hà Tĩnh và Đài PTTH tỉnh.
 •  

   

  Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, hàng năm, Sở Tư pháp đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với một số ban, ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  Nhờ đó, công tác phối hợp PBGDPL đã nhận được sự quan tâm và đầu tư nhất định của lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, và thực sự trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.

  Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị tham gia ký kết đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, triển khai công tác PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

  Tại buổi lễ, các đơn vị đã thảo luận và ký kết chương trình phối hợp năm 2018, đặc biệt tập trung vào các bài viết chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam; đổi mới chuyên trang pháp luật và đời sống trên Báo Hà Tĩnh và Đài PTTH tỉnh; tuyên truyền về Hội thi “Hòa giải viên giỏi”.../.

Thông báo