Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Cho vay đặc biệt lãi suất 0% đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
 • Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26/01/2018.
 •  

   

  Thông tư này quy định cụ thể về các trường hợp tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt, trong đó có những trường hợp ngân hàng thương mại được vay với lãi suất ưu đãi đến 0%.

  Cụ thể như: Ngân hàng vay để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt hoặc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; Ngân hàng đã được mua bắt buộc trước ngày 15/01/2018; Ngân hàng đã được mua bắt buộc trước ngày 15/01/2018, sau chuyển nhượng theo phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

  Ngoài ra, các ngân hàng cũng được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản khi có có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống. Trong trường hợp này, ngân hàng chỉ được sử dụng khoản vay để chi trả tiền gửi của khách hàng là cá nhân. Thời hạn được vay tối đa là 02 năm.

  Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 29/01/2018.

  Thanh Hoa

Thông báo