Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp: 03 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng
 • Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp chú trọng tổ chức thực hiện.
 • Vừa qua, 03 Đoàn viên ưu túcủa Chi đoàn đã được xét kết vào Đảng cộng sản Việt Nam, cụ thể: Đ/c Trần Thanh Minh - Ủy viên BCH Chi đoàn được xét kết nạp vào Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, các đồng chí Nguyễn Thành Huế, Nguyễn Anh được xét kết nạp vào Chi bộ 1. Các đồng chí đã không ngừng phấn đấu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động của Chi đoàn, các tổ chức đoàn thể cơ quan và nơi cư trú.

  Xúc động, tự hào và nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của bản thân, đứng trước cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của các đảng viên Chi bộ, các đồng chí dõng dạc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, không ngừng phấn đấu về mọi mặt xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, cống hiến hết lòng vì Đảng, vì Nhân dân.

   

   

   

   

  Thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị tới các đoàn viên thanh niên, tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực như tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” trong đoàn viên thanh niên và các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tập trung xây dựng, củng cố Chi đoàn vững mạnh về mọi mặt, phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên… tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện thêm nhiều nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng./. 

   

   

   

Thông báo