Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Công bố văn bản hết hiệu lực thi hành năm 2017
 • UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành năm 2017.
 •  

   

  Theo đó, có 55 văn bản hết hiệu lực thi hành trong năm 2017. Trong đó, có 49 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 06 văn bản hết hiệu lực một phần thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; lao động - thương binh và xã hội; tài chính, ngân sách, ngân hàng; xây dựng;…

  Đối với văn bản QPPL của HĐND tỉnh hết hiệu lực năm 2017, Sở Tư pháp đang tổ chức rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2011 - 2017 và sẽ tham mưu UBND tỉnh công bố theo Quyết định riêng.

  Việc công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực hàng năm là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL. Qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tra cứu, áp dụng./.

  Tải Quyết định 408/QĐ-UBND tại đây.

  Kim Lân

Thông báo