Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi phải góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
 • Đây là một trong những nội dung được đề ra tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.
 •            Kế hoạch của UBND tỉnh cũng xác định rõ việc tổ chức Hội thi nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác hòa giải ở cơ sở; tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho Hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

   

   

   

  (Việc tổ chức Hội thi nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Sở Tư pháp và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng CTDD&CN tỉnh về thực hiện Dự án RALG do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ)

            Bên cạnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh, Sở Tư pháp cũng đã kịp thời tham mưu ban hành Thể lệ Hội thi; gợi ý Bộ câu hỏi thi; thang điểm, phiếu điểm;… Hiện nay đang tập trung tham mưu Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thi thí điểm tại 09 địa phương gồm: Phường Bắc Hà, phường Thạch Quý và xã Thạch Hạ (Thành phố Hà Tĩnh), Thị trấn Phố Châu, xã Sơn Tây và xã Sơn Hàm (huyện Hương Sơn), Xã Kỳ Đồng, xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh); đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Hội thi; tổ chức kiểm tra các địa phương trong triển khai tổ chức Hội thi./.

  Thành Trung


Thông báo