Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tăng cường phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
 • TGPL trong tố tụng giữ vị trí đặc biệt quan trọng góp phần thực hiện quyền bào chữa và tăng cường yêu cầu tranh tụng trong hoạt động xét xử và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Việc ban hành Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 11 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm TGPL nhà nước trong việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương trong việc cử người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, tạm giam, người bị hại, nguyên đơn dân sự... là người được TGPL.
 •  

  H. Hội nghị đánh giá công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

   

  Trong thời gian qua công tác TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Hà Tĩnh đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 11, chất lượng các vụ việc được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng ngày một nâng cao. Một trong những hoạt động nổi bật của công tác TGPL trong hoạt động tố tụng là sự tham gia tố tụngcủa đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và dần khẳng định được vai trò của mình trong việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý. Trong thời gian qua, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đã có nhiều cố gắng trong việc chủ động tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng TGPL, có sự đầu tư theo chiều sâu, tận tâm, tận tụy với công việc. Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư là cộng tác viên trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng đều chấp hành đúng quy định của pháp luật; chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý không ngừng được cải thiện, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, nhiều vụ việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng trợ giúp pháp lý do Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên tham gia đã được Tòa án chấp nhận giảm án, chuyển khung hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự, hòa giải thành.

  Xác định rõ được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của hoạt động TGPL nhất là TGPL trong hoạt động tố tụng, trong thời gianqua Sở Tư pháp đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng. Vì vậy, công tác phối hợp của cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ngày càng được thể hiện rõ rệt, với các hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành như tổ chức kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụngcấphuyện qua đó nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời thực hiện việc thống kê, báo cáo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 11.Ngay sau khi Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, các cơ quan tiến hành tố tụng đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn trong việc tăng cường công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm TGPL, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm lắp đặt Bảng thông tin TGPL ở vị trí thuận lợi để người dân dễ thấy.

  Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnhđẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL thông qua nhiều hình thức phong phú như:Tuyên truyền qua Đài phát thanh truyền hình, viết bài trên các báo, bản tin chuyên ngành, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; in ấn tờ gấp, tờ rơi phát cho các đối tượng…. Trong năm 2018, Trung tâm TGPL đã tiến hành biên tập, in ấn và cấp phát 7500 tài liệu pháp luật liên quan đến các lĩnh vực pháp luật thiết yếu cho người dân như Luật Đất đai 2013, pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội; tờ gấp giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL trong đó nói rõ về hình thức trợ giúp pháp lý trong tố tụng để người dân, đối tượng được trợ giúp pháp lý biết. Cùng với việc phát tài liệu miễn phí, tại các buổi truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý, các Trợ giúp viên pháp lý cũng đã tuyên truyền về hình thức trợ giúp pháp lý trong tố tụng, hiệu quả của hình thức trợ giúp pháp lý này.

  Trong tháng 5/2018, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện chương trình “Pháp luật và đời sống” giới thiệu một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và một số vụ việc điển hình do Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư cộng tác viên thực hiện, đồng thời phỏng vấn một số người tiến hành tố tụng và người được trợ giúp pháp lý qua đó đánh giá được hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý trong tố tụng.  Đồng thời, Tạp chí Dân chủ và pháp luật của Bộ Tư pháp đã dành riêng số chuyên đềtháng 5để giới thiệu về công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh, các bài viết của thành viên Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng và của các Trợ giúp viên pháp lý với nhiều nội dung triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.   

  Bên cạnh đó việc truyền thông về trợ giúp pháp lý đã được các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên, một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký, cán bộ Trại tạm giam thực hiện giải thích, hướng dẫn họ dễ dàng tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý và nếu đối tượng thuộc diện được TGPL có yêu cầu thì hướng dẫn viết đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý. Ngoài ra các ngành thành viên của hội đồng còn tăng cường công tác truyền thông về TGPL thông qua hội nghị của cơ quan, đơn vị mình, thông qua các cơ quan Đài, Báo, Cổng thông tin điện tử của ngành và bản tin nội bộ ngành, thông qua các phiên tòa xét xử.

  Nhìn chung, công tác TGPL trong hoạt động tố tụng đã được tổ chức, triển khai thực hiện và đạt hiệu quả tốt, chất lượng các vụ việc được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng ngày một nâng cao. Các vụ việc TGPL trong tố tụng đã được thực hiện ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra đối với các vụ án hình sự. Hội đồng phối hợp liên ngành mà đầu mối là Sở Tư pháp đã tích cực chỉ đạo mạng lưới tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người thực hiện trợ giúp pháp lý có đủ năng lực, trình độ tham gia vào quá trình tố tụng nhằm bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Một số Điều tra viên, Thẩm phán, Thư ký đã chủ động thông tin để Trung tâm Trợ giúp pháp lý biết, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng, cụ thể là: Trại tạm giam - Công an tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Công an các huyện: Can Lộc, Thị xã Kỳ Anh; Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà; TAND tỉnh và TAND các huyện: Can Lộc, Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, khi có vụ việc có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý đã kịp thời thông tin, gửi công văn yêu cầu Trung tâm TGPL cử Trợ giúp viên pháp lý phối hợp thực hiện. Số lượng vụ việc các cơ quan tiến hành tố tụng giới thiệu về Trung tâm TGPL năm nay tăng cao so với những năm trước. Quan hệ giữa Luật sư cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý với các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng thuận lợi. Các thủ tục để người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng được giải quyết theo đúng thời hạn, thẩm quyền quy định.

  Trong thời gian tới, để hoạt động TGPL thực sự mang lại hiệu quả và trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân ở cơ sở, đặc biệt là hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Trung tâm TGPL nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan ngay từ khi phát hiện người được TGPL các cơ quan liên quan phải kịp thời hướng dẫn người được TGPL và liên hệ với Trung tâm TGPL để thực hiện TGPL. Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông về TGPL, xác định rõ trách nhiệm của các ngành liên quan, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tăng cường năng lực thực hiện TGPL cho người thực hiện TGPL nhằm góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án được khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế oan sai, tăng cường pháp chế và mang lại những tác động tích cực trong quá trình thực hiện cải cách tư pháp.

          Nguyễn Thị Ngọc

  Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh

   


Thông báo