Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi điểm tại cấp xã
 • Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh” (RALG Hà Tĩnh), trong các ngày từ 02 - 10/7/2018, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Sơn và UBND huyện Kỳ Anh và các địa phương có liên quan tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi điểm tại cấp xã.
 •  

   

  H. Hội thi được tổ chức tại xã Kỳ Đồng

   

  Có 09 địa phương tổ chức thi trong đợt này gồm: Phường Bắc Hà, phường Thạch Quý và xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh); thị trấn Phố Châu, xã Sơn Tây và xã Sơn Hàm (huyện Hương Sơn); xã Kỳ Đồng, xã Kỳ Thượng và xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh).

   

       

   

  H. Hội thi được tổ chức tại xã Sơn Hàm và xã Sơn Tây

   

  Tổng cộng có 87 Đội dự thi, trong đó: Phường Bắc Hà có 15 Đội thi; phường Thạch Quý có 8 Đội thi; xã Thạch Hạ có 7 Đội thi; thị trấn Phố Châu có 15 Đội thi; xã Sơn Tây có 8 Đội thi; xã Sơn Hàm có 8 Đội thi; xã Kỳ Đồng có 7 Đội thi; xã Kỳ Thượng có 12 Đội thi và xã Kỳ Xuân có 7 Đội thi. Cơ cấu thành phần các Đội thi đáp ứng phù hợp với Thể lệ do Ban Tổ chức Hội thi các địa phương quy định.

   

        

   

  H. Hội thi được tổ chức tại xã Kỳ Thượng và xã Kỳ Xuân

   

  Dự thi tại địa phương, các Đội thi đã trải qua 3 phần thi gồm thi chào hỏi, thi lý thuyết và thi tiểu phẩm. Nhiều màn chào hỏi, tiểu phẩm và phương án xử lý tình huống hay đã được các Đội thi trình diễn, có sức lôi cuốn cao đối với khán giả.

   

  H. Hội thi được tổ chức tại thị trấn Phố Châu

  Đặc biệt thông qua Hội thi, đã truyền tải đến Nhân dân các địa phương các văn bản pháp luật như: Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Trợ giúp pháp lý; Bộ luật Dân sự; Bộ Luật hình sự;… Đây là những văn bản pháp luật gắn liền với công tác hòa giải và được người Nhân dân ở cơ sở quan tâm hiện nay. Phần thi lý thuyết và tiểu phẩm, các Hòa giải viên thể hiện kiến thức và kỹ năng hòa giải của mình, qua đó có thể học hỏi kinh nghiệm được được lẫn nhau.

       

   

  H. Tổ chức Hội thi tại phường Thạch Quý và xã Thạch Hạ

  Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi các địa phương đã quyết định trao thưởng cho các Đội thi. Đội thi xuất sắc nhất ở mỗi địa phương sẽ tiếp tục tập luyện tham gia thi sơ khảo ở cấp huyện.

   

   

  H. Hội thi được tổ chức tại Phường Bắc Hà

   

  Ngoài sự tham gia cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh, Hội thi tại các địa phương còn có sự tham gia của các đại biểu đến từ các đơn vị như thị xã Kỳ Anh, huyện Đức Thọ, huyện Vũ Quang, huyện Cẩm Xuyên và các xã, phường lận cận để học hỏi kinh nghiệm.

   

   

  H. Trao giải Hội thi tại xã Kỳ Đồng

   

  Sau đợt thi tổ chức tại 9 địa phương trên, Sở Tư pháp sẽ tham mưu Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo triển khai hiệu quả vòng thi sơ khảo tại 13 huyện, thành phố, thị xã được tổ chức trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018./.

  Thành Trung 


Thông báo