Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • 10 năm tham gia phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới” của Chi đoàn Sở tư pháp
 • Ngay từ thời điểm toàn tỉnh bắt đầu xây dựng nông thôn mới, phong trào “Đoàn thanh niên chung tay xây dựng nông mới, xây dựng văn minh đô thị” được tuyên truyền và triển khai sâu rộng, được đông đảo các tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Chi đoàn Sở Tư pháp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp đã tích cực, nghiêm túc tham gia và đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ của Ngành về xây dựng nông thôn mới.
 •  

  Nhìn lại 10 năm thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều hoạt động tiêu biểu với nội dung và hình thức phong phú được Đoàn thanh niên thực hiện. Hàng năm, BCH Chi đoàn đã chủ động đưa nội dung xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị vào chương trình hoạt động và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn. Trên cơ sở chương trình công tác, một số hoạt động tiêu biểu đã được Chi đoàn thực hiện như: Hội thi “Thanh niên với pháp luật xây dựng nông thôn mới”; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và pháp luật về Thanh niên cho cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên xã Phúc Trạch; Hổi nghị phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và Luật phòng chống tác hại của rượu bia tại xã Bình lộc.

   

   

  Chi đoàn Sở Tư pháp cùng với Đoàn xã  Phúc Trạch

  dọn vệ sinh quanh Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

   

  Mỗi năm Chi đoàn đăng ký và thực hiện ít nhất 2 đến 3 công trình, phần việc thanh niên tại các xã nông thôn mới, theo đó Chi đoàn tổ chức trao tặng một số đoạn “đường điện Thắp sáng làng quê”;quyên góp xây dựng tủ sách pháp luật, khu vui chơi cho trẻ em, xây dựng Quỹ em nuôitại các xã đỡ đầu nông thôn mới. Chi đoàn cũng tranh thủ sự ủng hộ từ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và một số cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện một số hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại các xã nông thôn mới nhân các ngày lễ tết, thương bình liệt sỹ. Đồng thời, phối hợp các đơn vị trong khối Đảng Chính quyền tranh thủ nguồn lực đồng thời tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả khi thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

   

   

  Đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp tham gia làm “Đường hoa thanh niên”  tại xã Bình Lộc

   

  Bên cạnh kết quả đạt được, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn cần chú trọng một số nội dung:

  Thứ nhất, để tạo tính lan tỏa, không khí sôi nổi và hiệu quả trong xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới cần sự chung tay, phối hợp nhiều cơ quan đơn vị, vì vậy cần huy động tối đa lực lượng đoàn tham gia đồng thời kêu gọi sự chung tay của các đơn vị, tổ chức khác như Công đoàn, Hội cựu chiến binh, các phòng chuyên môn thuộc Sở.

   

  Thứ hai, việc xây dựng ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và cán bộ công chức đối với xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết. Theo đó, mỗi đoàn viên thanh niên cũng là cán bộ, công chức công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở cần phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện, nâng cao chất lượng tham mưu công tác chuyên môn về phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng văn bản, trợ giúp pháp lý, hộ tịch...đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng nông thôn mới.

   

  Thứ ba, trong quá trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần có khảo sát, đánh giá, rút kinh nghiệm đồng thời cần xây dựng chương trình phối hợp tránh bị động và nâng cao chất lượng các hoạt động.

   

  Thứ tư, cần tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, sự phối hợp của các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên các đơn vị đỡ đầu nông thôn mới và tinh thần xung kích tình nguyện của các đồng chí đoàn viên thanh niên để góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà./.

  Việt Dũng

   


Thông báo