Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Thạch hà tổ chức hội nghị tập huấn Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng
 • Chiều ngày 23/9/2019, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, với sự tham gia của gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện các phòng, ban, ngành cấp huyện, Ban tiếp công dân, Thanh tra huyện và cán bộ, công chức cốt cán các xã, thị trấn.
 •  

   

  Ảnh 1: Toàn cảnh hội nghị

   

  Hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Công Minh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành; đồng chí Nguyễn Thị Anh Trúc, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh giới thiệu về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

   

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần phải nắm vững các nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng Đồng chí yêu cầu sau hội nghị tập huấn này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tố cáo và phòng, chống tham nhũng./.

   

  Trần Thị Hồng Thắm – Phòng Tư pháp Thạch Hà

   

   

   


Thông báo