Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
 • Ngày 26/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh .
 •  

   

   

  Theo đó, hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh bao gồm:Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế; hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh; hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

   

   Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

   

  Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm…

   

  Mức phạt tiền tối đa này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.

   

  Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 và thay thế Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, trừ quy định tại Điều 36.

   

  Thanh Hoa

   


Thông báo