Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Huyện Lộc Hà tập huấn pháp luật phòng, chống tham nhũng
 • Ngày 15/10/2019, huyện Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật phòng, chống tham nhũng cho các đại biểu là Thường trực huyện ủy, HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện Uỷ; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn, kế toán các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn huyện.
 •  

   

   

  H. Đ/c Lê Quang Huệ, Phó Chủ tịch UBND huyệnphát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   

  Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã trực tiếp phổ biến các nội dung cơ bản, quan trọng trọng của Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đại biểu như: Những điểm mới của Luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng;...

   

   

  Đ/c Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

   

  Việc tổ chứctập huấn pháp luật phòng, chống tham nhũng của huyện lần này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũngngay từ cơ sở./.

   

  Thu Hiền, Trưởng PTP huyện Lộc Hà


Thông báo