Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
 • Ngày 17/9/2019, Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tổ chức cuộc họp.
 •  

   

   

  Sau khi báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động giám định tư pháp trong thời gian qua,  Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

   

  Ban Chỉ đạo xác định việc rà soát, bổ sung đội ngũ người giám định tư pháp; tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám địnhvà đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức giám định tư pháp công lập là những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới./.

   

   

  Hạnh Ngân


Thông báo