Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Tọa đàm một số chính sách hỗ trợ mới của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
 • Ngày 25/10/2019, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm một số chính sách hỗ trợ mới của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Trần Thị Hải Giang- Trường phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đồng chủ trì.
 •  

   

   

  (Ông Hoàng Trung Thông - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh trình bày tham luận tại Tọa đàm)

   

  Tham dự Tọa đàm có khoảng 100 đại biểu gồm đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh; Liên minh Hợp tác xã; Hội Luật Gia, Đoàn Luật sư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   

  Trong khuôn khổ một ngày, các đại biểu tham dự đã trao đổi nhiều vấn đề khác nhau như: Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; Một số Kết quả thực hiện Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2020; Một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của tỉnh cho doanh nghiệp tại các nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND; 87/2018/NQ-HĐND; 123/2018/NQ-HĐND VÀ  86/2018/NQ-HĐND và Những thuận lợi, khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách cũng như các vấn đề có liên quan.

   

  Việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Thông qua hoạt động này các doanh nghiệp, cơ quan , tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến doanh nghiệp hiểu sâu hơn về các chính sách trên địa bàn tỉnh từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động và phát triển ngày ngày càng hiệu quả, bền vững./.

   

  Lê Hoa – Sở Tư pháp Hà Tĩnh


Thông báo