Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị hưởng ứng, thực hiện “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lưu Thị Tâm – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện.
 •  

   

   

  Tại hội nghị Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện đã triển khai các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Trong đó thực hiện quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung triển khai Ngày Pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các văn bản hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; Tổ chức các hoạt động trong tháng hưởng ứng ngày Pháp luật cho công chưc, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Theo đó tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, thực hiện các Chuyên mục “ Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam” trên cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên.

   

  Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc hàng ngày của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn pháp luật./.

   

  Ngọc Loan – PTP Cẩm Xuyên


Thông báo