Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Hương Sơn tập huấn Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng
 • Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, chiều ngày 06/11/2019, UBND huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng cho đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị UBND huyện, Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp và Kế toán ngân sách các xã, thị trấn.
 •  

   

   

  Đ/c Trần Bình Thân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

   

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Trần Bình Thân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện  nhấn mạnh các đại biểu cần nhận thức sâu sắc những nội dung mới của Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đồng thời nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

   

   

  Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

   

  Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như:  quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; vấn đề giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, mở  rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; loại tài sản, thu nhập phải kê khai; phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập; công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực; vai trò người đứng đầu và công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước…

   

  Hội nghị tập huấn Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng là dịp để cán bộ, công chức nắm được các nội dung của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, từ đó tuân thủ các quy định của Luật trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức. Là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

   

  Thu Huyền (PTP Hương Sơn)


Thông báo