Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Thành phố Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 •  
 •  

  Thành phố Hà Tĩnh luôn xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Đồng thời cũng xác định rõ: "Phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị đặt dưới sự  lãnh đạo của Đảng". Với quan điểm như vậy, trong những năm qua, việc tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tổng thể công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Lãnh đạo Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã tổ chức thực hiện ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Chủ đề Ngày Pháp luật hàng năm được các cơ quan, đơn vị lựa chọn theo sự chỉ đạo của cấp trên và bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố và địa phương.

   

  Ngày Pháp luật được lựa chọn triển khai phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; bao hàm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội: Từ phổ biến, vận động chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng đến việc thi hành văn bản pháp luật của Nhà nước. Trong đó, các lĩnh vực tập trung tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân như: bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, môi trường, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tham nhũng lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội v.v…

   

  Hình thức tổ chức và mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật cũng rất đa dạng, phong phú, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng hiệu quả hơn. Có thể kể đến một số hình thức, mô hình cụ thể như: Lễ Mít tinh, diễu hành cổ động, hội nghị, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, phát sách, tài liệu miễn phí, phát trên loa truyền thanh, trên Cổng/ trang thông tin điện tử của thành phố và các phường, xã…; lồng ghép với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….

   

  Năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 11/10/2019 về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố đã tập trung thực hiện một số hoạt động chính nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: Phối hợp với Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn, Thành đoàn tổ chức Mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với hơn 400 đoàn viên thanh niên tham gia; Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức truyền thông và trợ giúp pháp lý tại 7 phường, xã thu hút gần 700 người dân tham gia đồng thời đã trực tiếp tư vấn trực tiếp 85 vụ việc cho bà con Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực dân sự, đất đai, hành chính…; Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy Sản, Luật Thủy Lợi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Treo hơn 200 cờ phướn với 6 khẩu hiệu tại các tuyến đường chính của thành phố, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị treo băng rôn, bảng Led điện tử trước trụ sở các cơ quan, đơn vị… Quá trình triển khai các nội dung, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ và Nhân dân. 

   

   

  (Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 do UBND Thành phố tổ chức)

   

  Những kết quả đó góp phần khẳng định thêm kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần quan trọng cho sự phát triển của Thành phố. Tình hình khiếu nại tố cáo, tranh chấp dân sự trên địa bàn ngày càng giảm thiểu, các cơ quan Khối nội chính ngày càng phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ pháp luật. Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân và các chức danh Tư pháp ngày càng lớn mạnh, trưởng thành. Công tác điều tra, tuy tố, xét xử, giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự ngày đi vào chiều sâu, đảm bảo tính công minh của pháp luật. Ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn được giữ vững và ổn định.

   

  Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm pháp luật chưa đồng bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mỏng, trình độ, năng lực vẫn còn hạn chế, chậm đổi mới về hình thức tuyên truyền; tình trạng cán bộ và Nhân dân vi phạm pháp luật vẫn còn, đặc biệt vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tình hình khiếu nại, tố cáo vượt cấp đang diễn ra …

   

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mong rằng cấp ủy, chính quyền Thành phố tiếp tục quan tâm, xác định đúng vai trò, tầm quan trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời cần coi việc học tập, tìm hiểu pháp luật là việc làm thường xuyên, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ Đảng viên, cần bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện công tác này. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đổi mới và phát huy mối quan hệ phối hợp trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Tiếp tục đổi mới các biện pháp, hình thức PBGDPL theo hướng thiết thực cụ thể, trọng tâm và hướng về cơ sở trên tinh thần phổ biến những nội dung cán bộ và Nhân dân cần, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố./.

   

  Trương Thị Quỳnh Vân


Thông báo