Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
 • Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.
 •  

   

  (Ảnh minh họa)

   

  Điều chỉnh mức cho vay tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên với mức cho vay tối đa là 2.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

   

  Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

   

  Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định pháp luật hiện hành.

   

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2020, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

   

  Lê Hoa 


Thông báo