Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại huyện Hương Sơn
 • Ngày 25/11/2019, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) - Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp và UBND huyện Hương Sơn tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Đ/c Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ PBGDPL làm Trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn bao gồm: Đ/c Uông Ngọc Thuẩn và Đ/c Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, các đồng chí lãnh đạo Phòng, chuyên viên thuộc Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp.
 •  

   

  Tham gia Hội nghị còn có đồng chí Lê Viết Hồng-Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Văn Kỳ - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Đức Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, các đồng chí thuộc Sở Tư pháp, các phòng, ban thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND xã, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Hương Sơn.

   

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Mạc Thị Hoài Thương-giảng viên Đại học Luật Hà Nội truyền đạt một số nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đồng thời, các đồng chí Lãnh đạo Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp đã trực tiếp lắng nghe kiến nghị, đề xuất và giải đáp các vướng mắc trong thực tiễn công tác của các công chức Tư pháp hộ tịch và hòa giải viên liên quan đến các lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật.

   

   

  Lãnh đạo vụ PBGDPL -Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đại biểu tham gia Hội nghị

   

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với huyện Hương Sơn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở và PBGDPL để nâng cao chất lượng các hoạt động này. Đồng chí cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong thời gian tới tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho Nhân dân tại địa phương./.


Thông báo