Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự
 • Ngày 25/10/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự.
 •  

   

   

  Nghị quyết giải thích một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn, áp dụng Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự như: Tình trạng hoảng sợ trong công chúng; phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này; hành vi khác uy hiếp tinh thần; huy động tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố;hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

   

  Ngoài ra, Nghị quyết còn hướng dẫn về một số tình tiết định khung hình phạt và cách trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự của trong một số trường hợp cụ thể đối với hai tội danh này.

   

  Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 16/10/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019./.

   

  Phan Ngọc Trâm


Thông báo