Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh
 • Thực hiện quy định tại Luật Nhà ở, đồng thời để đảm bảo cho việc tổ chức, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh, ngày 28/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/2019 về khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó: Quyết định này áp dụng cho việc thu phí quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở và là cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
 •  

   

   

  Về giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, đối với nhà chung cư có sử dụng thang máy có giá dịch vụ tối thiểu là 1.500 đồng/m2/tháng và tối đa là 8.000 đồng/m2/tháng; Đối với nhà chung cư không sử dụng thang máy có giá dịch vụ tối thiểu 1.000 đồng/m2/tháng và tối đa là 4.500 đồng/m2/tháng.

   

  Tuy nhiên, mức giá trong khung giá quy định tại khoản này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các dịch vụ cao cấp không thuộc phần sở hữu chungnhư tắm hơi, bể bơi, internet, sân tennis, truyền hình cáp hoặc các dịch vụ gia tăng khác.

   

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2019./.

   

  Việt Phương


Thông báo