Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Tài liệu PBGDPL

  • Hỏi đáp lĩnh vực bảo trợ xã hội
  • Tôi kết hôn năm 2007 và có 2 con, một con gái 7 tuổi, một con trai 2 tuổi, năm 2015 chồng tôi không may bị tai nạn qua đời, năm 2016 tôi  được Ủy ban nhân dân xã xác nhận thuộc diện hộ nghèo. Xin hỏi hoàn cảnh của tôi như vậy có được nhà nước hỗ trợ hàng tháng không? Nếu được hỗ trợ thì được hỗ trợ mức bao nhiêu?

    Bà Nguyễn Thị Thanh - Vũ Quang - Hà Tĩnh