Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Hướng dẫn nghiệp vụ

  • Tài liệu biên soạn Đề cương tuyên truyền pháp luật
  • Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật là tài liệu dùng để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, phổ biến một văn bản pháp luật, một vấn đề pháp lý mà người sử dụng có thể dựa vào đó để nghiên cứu nội dung văn bản,...
  • Biên soạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật
  • Tờ gấp tuyên truyền pháp luật là một loại tài liệu tuyên truyền pháp luật được biên soạn một cách ngắn gọn, rõ ràng trên khuôn khổ một tờ giấy nên dễ dàng, thuận tiện trong sử dụng, là một trong những hình thức tuyên truyền...
  • Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua mạng Internet
  • Tuyên truyền pháp luật trên mạng internet là một hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Ưu điểm của hình thức này là có thể hướng tới phổ biến pháp luật cho...

Thông báo