Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Hoạt động Đảng, đoàn thể

  • Sôi nổi tháng thanh niên năm 2018
  • Thực hiện Kế hoạch số 02/ KH/ĐTN ngày 08/03/2018 về tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2018, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở,...
  • Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ 3
  • Theo Quyết định số 23/QĐ - ĐU ngày 11/8/2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi bộ 3 hiện nay gồm 10 đảng viên của các đơn vị: phòng Xây dựng và Kiểm tra văn...

Thông báo