Sửa đổi mức giá tối đa thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ nguồn phát sinh đến địa điểm trung chuyển, bãi tập kết rác của hộ kinh doanh, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa
14:51 30/03/2021
Ngày 25/3/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của...
Điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
14:48 30/03/2021
Vừa qua, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số...
Quy định về đăng ký hành nghề công chứng
08:38 25/03/2021
Vừa qua Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT- BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Theo đó việc đăng ký hành nghề công chứng được quy định...
Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
01:48 25/03/2021
Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng...
Điều kiện thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm
01:46 25/03/2021
Ngày 19/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt...
Quy trình lập kế hoạch xây dựng khu kinh tế - quốc phòng
01:34 25/03/2021
Ngày 19/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng. Theo đó, quy trình lập kế hoạch xây dựng khu kinh tế - quốc phòng quy định như sau:
Hiệu lực của hợp đồng bảo đảm
01:33 25/03/2021
Ngày 19/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, hiệu lực của hợp đồng bảo đảm được quy...
Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01:32 25/03/2021
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa...
Kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
01:30 25/03/2021
Ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
23

Đã truy cập:
1,805,294