Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
08:52 12/10/2021
Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi...
Quyền và trách nhiệm của du học sinh học bổng ngân sách nhà nước
08:47 12/10/2021
Ngày 25/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Theo...
Phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08:44 12/10/2021
Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định Phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục...
Giảm đến 30% tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
08:43 12/10/2021
Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó,...
Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
08:29 05/10/2021
Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bộ Chính trị đã yêu cầu các...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
289

Đã truy cập:
2,597,185