Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

        Theo đó, quy định hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh như sau:

        - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

        + Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

        + Thông báo tuyển sinh không đủ thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành.

        - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

        + Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

        + Không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.

        - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

        + Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;

        + Thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

        - Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện.

        Ngoài việc bị phạt tiền với các mức nêu trên còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả.                

        Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/3/2021./.

Lê Văn Quế