1. Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

        - Người làm việc trong các cơ sở y tế;

        - Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

        - Quân đội; Công an.

        2. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

        3. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...;

        4. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

        5. Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

        6. Người sinh sống tại các vùng có dịch;

        7. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

        8. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

        9. Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

        Vắc xin được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng theo quy định trên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch./.

Ngọc Trâm