Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp. Tại khoản 2 Điều 79 Nghị định này quy định hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

        Như vậy, so với quy định trước đây, Nghị định này đã bổ sung nhóm chủ thể kinh doanh thời vụ là đối tượng không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

        Nghị định này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021./.

Phương Thảo