Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư số 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư số 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, theo đó:

        - Xe ô tô từ 04 đến 09 chỗ ngồi không còn phải trang bị bình chữa cháy.

        - Xe ô tô trên 09 chỗ ngồi, xe rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo phải trang bị:

        + Bình bột chữa cháy xách tay hoặc bình khí chữa cháy CO2 xách tay hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay;

        + Đèn pin cầm tay.

        Số lượng, khối lượng bình chữa cháy sẽ phụ thuộc vào số chỗ ngồi của loại xe quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 148.

        Thông tư 148/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2021./.

Ngọc Trâm