Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
22:31 13/12/2021
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3396/QĐ-UBND ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND...
Cơ cấu cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22:30 13/12/2021
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
17:32 12/11/2021
Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,...
Quyết định công bố danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
10:07 16/03/2021
Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ 13 thủ tục hành chính được ban hành mới, 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
129

Đã truy cập:
3,093,045