LỊCH CÔNG TÁC

Trực bảo vệ : Nguyễn Hữu Hòa

Ngày
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Đính kèm
Thứ Năm 30/06/2022
08:00
 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 
Đ/c Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở. đ/c Trần Đức Hòa - Lái xe Hội trường trực tuyến Công an tỉnh (Tầng 3, Nhà 10 tầng, Trụ sở Công an tỉnh) Tỉnh Ủy Hà Tĩnh
14:00
 Họp Ban cán sự đảng và tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đ/c Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở. đ/c Trần Đức Hòa - Lái xe Phòng họp tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh
14:30
Tham dự buổi làm việc về xử lý kiến nghị của Bưu điện tỉnh
Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật Phòng họp số 01 - Tầng 02, Sở Tài chính Sở Tài chính