Một số nội dung của Luật Cư trú năm 2020
15:37 15/04/2021
Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. Luật Cư trú năm 2020, có...
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
15:48 23/02/2021
Ngày 08/12/2020, tại kỳ họp thứ 18, khóa XVII của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 249/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (có hiệu lực...
Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
17:50 14/12/2020
Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó, quy định một số nội dung cụ thể như sau:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
18

Đã truy cập:
1,805,246