Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Vừa qua, tại xã Hương Bình, UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đâu cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn huyện.

        Tại lớp tập huấn các học viên được nghe đồng chí Võ Quốc Hoàng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh giới thiệu một số nội dung của pháp luật về thừa kế và đồng chí Bùi Cẩm Thạch, Phó Trưởng phòng Xây dựng kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp giới thiệu các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.