Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh cấp tài liệu cho cơ sở

        Vừa qua, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật, truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 và Văn bản số 73/TGPL-NV ngày 24/7/2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

        Thông qua đợt truyền thông nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao kiến thức pháp lý, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị trên địa bàn./.

 Phòng tư pháp huyện Vũ Quang