Tham gia hội thi có 6 đội của 6 xã, thị trấn được tuyển chọn từ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội thi mỗi đội trải qua 3 phần thi là Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm với nội dung xoay quanh việc tìm hiểu tác hại của thuốc lá và cách phòng chống tác hại của thuốc lá.