Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Toàn Thắng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh và gần 300 cán bộ cốt cán thành phố và phường, xã.