Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021; Văn bản số 131/TGPL-NV ngày 29/9/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; ngày 06/10/2021, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức cấp phát tờ gấp trợ giúp pháp lý, tài liệu pháp luật và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện.

        Thông qua đợt truyền thông nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao kiến thức pháp lý, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị trên địa bàn.

 

Phòng tư pháp huyện Vũ Quang